• PENGENALAN

Pengurusan maklumat kesihatan (HIM) adalah pengurusan maklumat digunakan untuk kesihatan dan penjagaan kesihatan. Ia adalah tugas memperoleh, menganalisis dan melindungi maklumat perubatan digital dan jug tradisional yang penting untuk menyediakan penjagaan kesihatan yang berkualiti. Berikutan zaman dewasa ini ialah zaman pengkomputeran meluas termasuk untukrekod kesihatan, rekod (berasaskan kertas) tradisional digantikan dengan rekod kesihatan elektronik (EHRs). Alat informatik dan teknologi maklumat kesihatan terus dinaik taraf untuk membawa kecekapan yang lebih tinggi untuk pengurusan maklumat yang lebih teratur dalam sektor penjagaan kesihatan. Kedua-dua sistem maklumat hospital dan sistem kesihatan sumber manusia maklumat (HRHIS) adalah pelaksanaan biasa Pengurusan Maklumat Kesihatan.

Tugas golongan profesional pengurusan maklumat kesihatan adalah untuk merancang sistem maklumat, membangunkan polisi kesihatan, dan mengenal pasti maklumat semasa dan masa depan yang diperlukan. Selain itu, mereka boleh menggunakan sains informatik dengan pengumpulan, penyimpanan, analisis, penggunaan, dan penghantaran maklumat bagi memenuhi keperluan undang-undang, profesional, beretika dan pentadbiran rekod penyimpanan penyampaian penjagaan kesihatan. Mereka bekerja dengan klinikal, epidemiologi, demografi, kewangan, rujukan, dan penjagaan kesihatan data yang berkod. Pentadbir maklumat kesihatan telah digambarkan untuk memainkan peranan penting dalam penyampaian penjagaan kesihatan melalui tumpuan kepada pengumpulan, penyelenggaraan, dan penggunaan data yang berkualiti untuk menyokong sistem penjagaan kesihatan intensif yang bergantung kepada maklumat .

Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) menyatakan bahawa pengumpulan, pengurusan dan penggunaan maklumat yang sewajarnya dalam sistem penjagaan kesihatan akan menentukan keberkesanan sistem dalam mengesan masalah kesihatan, menentukan keutamaan, mengenal pasti penyelesaian yang inovatif dan memperuntukkan sumber untuk meningkatkan kesihatan.

2.0 DIPLOMA PENGURUSAN MAKLUMAT KESIHATAN

Diploma Pengurusan Maklumat Kesihatan direka untuk menyediakan para graduan dengan kemahiran yang diperlukan bagi seorang individu untuk mengumpul, mengekalkan, mengurus dan maklumat kesihatan selamat dalam Industri Penjagaan Kesihatan yang sentiasa berubah.

Program ini melibatkan pengalaman berstruktur serta praktikal dalam penjagaan kesihatan. Kursus Pengajian dalam bidang sains bioperubatan, sains komputer dan teknologi maklumat, sains maklumat kesihatan, sistem klasifikasi dan pengekodan, analisis data dan pembentangan, epidemiologi, statistik, etika, dan undang-undang penjagaan kesihatan. Golongan profesional Pengurusan Maklumat Kesihatan dilatih dalam pengumpulan dan analisis data kesihatan dan memberi maklumat yang digunakan oleh pakar klinikal, pengurusan hospital, agensi kerajaan dan penyelidik. Mereka adalah unik berpengetahuan mengenai isu-isu privasi maklumat kesihatan, keselamatan data dan undang-undang yang berkaitan dengan maklumat kesihatan diri dan mereka adalah sumber yang penting dalam pembangunan rekod kesihatan elektronik dan rekod kesihatan antara beroperasi.

Program ini adalah program sepenuh masa selama 3 tahun. Program ini telah diluluskan oleh kedua-dua Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Jabatan Pengajian Tinggi dan juga Penolong Lembaga Perubatan. Program membolehkan pelajar untuk mencapai impian mereka untuk bekerja dalam suasana penjagaan kesihatan di sektor kerajaan dan juga sektor swasta. Skop profesion ini berubah dari semasa ke semasa.

  • SYARAT KELAYAKAN

Syarat kelayakan umum untuk program Diploma Pengurusan Maklumat Kesihatan bagi lepasan Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM) atau yang setaraf dengannya ialah 3 kredit dalam Bahasa Inggeris , Bahasa Malaysia , Matematik , Umum / sains tulen dan 1 mata pelajaran lain. Bagi lepasan Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM) / Sijil Pelajaran Malaysia Vokesional (SPMV), mendapat kepujian dalam Bahasa Malaysia , Matematik , sains umum/ tulen dan 2 mata pelajaran lain serta lulus dalam subjek Bahasa Inggeris. Bagi pelajar antarabangsa, lepasan IELTS dengan minimum 5.5. Sayarat lain ialah lulus SPM dengan sekurang-kurangnya 3 kredit dan 3 tahun pengalaman bekerja dalam ‘ Unit Rekod Perubatan’ .

4.0 PELUANG PEKERJAAN

Para graduan program Diploma Pengurusan Maklumat Kesihatan berpeluang untuk bekerja sebagai Penolong Rekod Perubatan,Penyelaras Pesakit Maklumat,Pegawai Privasi, Pegawai Kualiti Data, Pegawai Maklumat Kesihatan di hospital , kumpulan perubatan dan klinik, organisasi insuran kesihatan, syarikat-syarikat farmaseutikal , institut penyelidikan, organisasi dasar dan perakaunan dan firma undang-undang. Mereka juga berpeluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah.

5.0 KESIMPULAN

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ( MITI ) dalam Pelan Induk Perindustrian Ketiga (IMP3 ) telah menjangkakan perkembangan penting dalam sektor perubatan.Kerjaya dalam bidang pengurusan maklumat kesihatan adalah kerjaya yang semakin mendapat tempat dan menjanjikan kerjaya yang stabil dan berterusan. Ini adalah seiring dengan perkembangan sektor perubatan yang semakin meningkat saban tahun.