IJAZAH KEJURURAWATAN

Kerjaya kejururawatan merupakan kerjaya yang sentiasa berkembang seiring dengan kemajuan teknologi terkini dalam bidang perubatan dan perawatan. Justeru itu, demi menjadi sebuah Negara maju menjelang 2020, kerjaya kejururawatan ini sentiasa menerima perubahan, penambahbaikan dan peningkatan di Malaysia.

Ijazah kejururawatan adalah satu platform bagi pelajar yang ingin menceburi bidang kerjaya ini. Berbekalkan hasil pembelajaran daripada program ini, graduan universiti mampu untuk mengaplikasikan hasil pembelajaran mereka secara professional dan memberikan sumbangan besar dalam aspek perubatan.

Syarat Kelayakan

Setiap universiti di Malaysia menawarkan syarat yang berlainan mengikut taraf universiti itu sendiri. Kementerian Kesihatan Malaysia telah menetapkan syarat minimum bagi semua universiti yang diiktiraf di Malaysia bagi menjaga kualiti pelajar dalam bidang kejururawatan.

Ijazah Kejururawatan ini mempunyai dua program iaitu Pre-Registration dan Post-Registration dan syarat kelayakan minimum ini telah ditetapkan olej Kementerian Kesihatan Malaysia.

Pre-Registration bermaksud pelajar yang masih baru menceburi bidang ini contohnya pelajar asasi sains, STPM dan matrikulasi.

Post-Registration pula merupakan pelajar yang mempunyai asas dan pengalaman dalam bidang kejururawatan contohnya pelajar lepasan diploma, pelajar yang berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia, mempunyai Annual Certificate yang terkini dan pengalaman bekerja selama tiga tahun. Ciri-ciri yang disebut diatas merupakan syarat kelayakan bagi program Post-Registration.

Antara syarat kelayakan yang diperlukan untuk program Pre-Registration ialah lulus STPM atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.5) dan kepujian dalam mata pelajaran Sains dan Matematik di peringkat SPM (atau setara) untuk pelajar aliran Sastera.

Bagi pelajar lepasan matrikulasi, mereka perlu mendapatkan sekurang-kurangnya PNGK 2.5 dan keatas dan aliran asasi sains perlu mendapatkan sekurang-kurangnya PNGK 3.0 dan keatas. Pelajar lepasan matrikulasi lebih mudah untuk memohon kemasukan dalam bidang ijazah kejururawatan berbanding dengan pelajar lepasan asasi sains.

Pelajar antarabangsa juga berpeluang untuk menceburi bidang ini. Pelajar antarabangsa perlu lulus International English Language Testing Services (IELTS) dengan minimum 5.5 atau Test of English as a foreign language (TOEFL) dengan minimum 550.

Pelajar juga perlu lulus Malaysian Universities English Test (MUET) dan mendapatkan sekurang-kurangnya Band 3 untuk bergraduasi. Piawaian yang telah ditetapkan ini sangat penting dalam menjaga kualiti para jururawat dan melahirkan pelajar yang mahir dalam aspek komunikasi.

Tempoh Pengajian dan Universiti

Tempoh pengajian dalam bidang kejururawatan adalah selama 4 tahun bagi pelajar ijazah sepenuh masa. Terdapat banyak universiti di Malaysia menawarkan ijazah dalam bidang kejururawatan. Setiap universiti telah menetapkan syarat yang berbeza untuk kemasukan ijazah kejururawatan mengikut taraf/rangking universiti itu sendiri.

Universiti UKM, USM, UM, UiTM dan SPA merupakan universiti awam yang menawarkan bidang ijazah kejururawatan di Malaysia. International Medical University merupakan salah satu universiti IPTS yang menawarkan bidang kejururawatan.

Peluang Pekerjaan

Terdapat banyak peluang pekerjaan dalam bidang kejururawatan dalam sektor awam mahupun swasta. Klinik-klinik dan hospital-hospital banyak membuka pekerjaan dalam bidang ini. Jururawat juga boleh bekerja sendiri dengan menjaga individu-individu yang memerlukan bantuan jururawat.

Pekerjaan jururawat dalam sektor awam mempunyai gred tersendiri yang diiktiraf oleh kerajaan. Bagi lepasan ijazah kejururawatan mereka akan diberikan Gred U41 dan memperoleh gaji pokok sekitar RM2200-RM2300 tidak termasuk dengan elaun kerajaan. tugas jururawat Gred U41 adalah memantau jururawat di klinik-klinik dah hospital dan memastikan keselamatan dalam penggunaan alat-alat dan kebajikan pesakit.

Mereka juga berperanan dalam pengurusaan jururawat serta menjaga mutu perawatan dengan memastikan jururawat mengikut polisi yang telah ditetapkan. Protokol yang dikenali sebagai Standard Operating Procedures (SOP) adalah garis panduan yang perlu dipraktikkan dalam bidang ini. Pekerjaan dalan sektor swasta pula memberikan pendapatan yang lebih tinggi berbanding kerajaan namun dalam jangka masa yang panjang, sektor kerajaan lebih baik berbanding sektor swasta.

Kesimpulan

Konklusinya, bidang kejururawatan ini sangat penting dalam memajukan dan menguruskan bidang perubatan. Pembukaan hospital-hospital dan klinik-klinik baru banyak membuka peluang pekerjaan kepada graduan seterusnya dapat meningkatkan lagi kualiti bidang kejurawatan seiring dengan perkembangan teknologi dalam bidang perubatan masa kini.

Syarat kemasukan minimum bagi program ijazah kejururawatan adalah seperti di bawah:

Kelayakan  Kelayakan Akademik Tahap Kemasukan
STPM (Aliran Sains) CGPA2.5 Terus ke Tahun 1 Bahasa Inggeris dikenakan.
STPM (Aliran Sastera) CGPA2.5

Kredit SPM dalam Matematik, Sains dan Bahasa Melayu

Terus ke Tahun 1 Bahasa Inggeris dikenakan.
UEC (Aliran Sains) Lulus dengan B6 dalam 5 mata pelajaran Terus ke Tahun 1 Bahasa Inggeris dikenakan.
A – Levels (Aliran Sains) Lulus dengan 2 prinsipal dari mata pelajaran sains Terus ke Tahun 1 Bahasa Inggeris dikenakan.
Matrikulasi
(Sains berdasarkan)
CGPA Minimum 2.5 Mengikut kelulusan Ketua Jabatan

Ijazah dalam program Kejururawatan merangkumi pelbagai mata pelajaran yang berkaitan dengan kejururawatan

Kejururawatan profesional
Etika dan Undang-undang
Penjagaan Kesihatan Primer
Anatomi & Fisiologi I
Anatomi & Fisiologi II
Biokimia & Fizik
Mikrobiologi
Psikologi
sosiologi
Komunikasi
Penilaian kesihatan
Penjagaan Kejururawatan Holistik (Holistic Nursing Care)
Terapeutik Kejururawatan Klinikal
Farmakologi
Keluarga / Komuniti Kesihatan
Kejururawatan Pediatrik
Penjagaan kejururawatan individu dengan gangguan kardiovaskular, dan pernafasan
Penjagaan kejururawatan individu dengan gangguan buah pinggang, urologi dan gastro-usus
Kejururawatan Penjagaan Individu dengan CNS & Gangguan Deria khas
Penjagaan Kejururawatan Individu dengan Muskuloskeletal & Gangguan Endokrin
Kejururawatan psikiatri
Penjagaan kejururawatan individu dengan dermatologi, dan Onkologi
Penjagaan kejururawatan individu dengan gangguan hematologi, imunologi
Kejururawatan Penjagaan Kritikal
Kejururawatan Gerontologi
Pengajian Malaysia
Kejururawatan Model & Teori
Isu Kejururawatan Profesional
Pengurusan Kejururawatan
Penyelidikan kejururawatan
Statistik
Gangguan sistem badan
Keistimewaan Kejururawatan Klinikal
Kejururawatan berasaskan bukti
Projek Kejururawatan 1
Projek Kejururawatan 2
Projek penyelidikan
Bahasa Malaysia A / Bahasa Malaysia B
Pendidikan Moral