Project Description

KOLEJ ANTARABANGSA WINDFIELD

Menyedari pendidikan yang sentiasa menjadi keutamaan Kerajaan Malaysia, Nirwana Academy Sdn. Bhd, sebuah syarikat sendirian berhad, ditubuhkan sebagai satu tanggungjawab sosial untuk menjalankan program pendidikan dan menyediakan pendidikan yang berkualiti di semua peringkat untuk memenuhi keperluan individu untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik.

Hari ini, di bawah sayapnya, syarikat itu memiliki enam (6) pendidikan institusi, yang lebih dikenali sebagai Kumpulan Pendidikan Nirwana. The Nirwana Education Group memberi keutamaan terhadap penyelidikan dan pembangunan (R & D) untuk memainkan peranan dalam menghasilkan banyak pekerja berpengetahuan diperlukan negara, mematuhi arahan am Kementerian Pengajian Tinggi.

Kolej ini ditubuhkan pada tahun 2005 dan terletak di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Mereka mempunyai sekitar 16 hospital kerajaan dan 49 klinik komuniti yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar institusi ini untuk latihan praktikal.