Lembaga Jururawat Malaysia

Lembaga Jururawat Malaysia Penubuhan Lembaga Jururawat Malaysia ditubuhkan sejurus Akta Kejururawatan dan Ordinan Pendaftaran Jururawat diaktakan bagi tujuan mengawalselia pendidikan kejururawatan dan pendaftaran jururawat.Peperiksaan yang dijalankan oleh Lembaga Jururawat Malaysia (LJM) ini adalah bertujuaan memberi pengiktirafan kepada bakal-bakal jururawat yang telah menamatkan pengajian mereka. Peperiksaan ini akan dijalankan sebanyak sepuluh kali setahun. Manakala, takwim bagi [...]