Diploma Kesihatan Alam Sekitar

Bekerja sebagai Penolong Pegawai Kesihatan persekitaran dan menggunakan kepakaran untuk membangun, menyelaras, memantau, menilai, melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang atau dasar-dasar kesihatan awam.

Gambaran Keseluruhan

Berdasarkan definisi Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO), Kesihatan Alam Sekitar terdiri daripada aspek-aspek kesihatan manusia termasuk kualiti hidup, yang ditentukan oleh fizikal, biologi , sosial dan faktor psikososial dalam alam sekitar. Ia juga merujuk kepada teori dan amalan menilai , membetulkan, mengawal, dan mencegah faktor-faktor persekitaran yang berpotensi boleh memberikan buruk kepada kesihatan generasi masa kini dan akan datang.

Terdapat beberapa aspek yang dikategorikan di bawah sains, Kesihatan Alam Sekitar. Antaranya, epidemiologi alam sekitar iaitu gabungan antara pendedahan kepada agen persekitaran dan membawa kepada pembentukan penyakit. Seterusnya, toksikologi alam sekitar iaitu mekanisme penyebab dan akibat antara pendedahan dan seterusnya penyebaran penyakit. Aspek lain ialah kejuruteraan alam sekitar iaitu untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mengawal dan mengurangkan pendedahan. Perubatan pencegahan ialah aspek untuk mengenalpasti faktor-faktor yang mengawal dan mengurangkan penyebaran penyakit. Akhir sekali ialah aspek undang-undang iaitu merujuk kepada pembangunan perundangan yang sesuai untuk melindungi kesihatan orang awam.

Diploma Kesihatan Alam Sekitar adalah sains dalam amalan melindungi dan meningkatkan kesihatan masyarakat, dengan mewujudkan perubatan pencegahan, pendidikan kesihatan dan kawalan penyakit berjangkit, pelaksanaan langkah dan pemantauan bahaya alam sekitar kebersihan. , Kesihatan Alam Sekitar adalah kajian tentang bagaimana kesan alam sekitar terhadap kesihatan kita – fizikal, biologi , kimia dan faktor-faktor sosiologi luar untuk kita yang menentukan kesihatan kita dan kesejahteraan. , Kesihatan Alam Sekitar adalah cabang kesihatan awam yang mengambil berat dengan semua aspek alam semula jadi dan dibina yang memberi kesan kepada kesihatan kita, seperti air, makanan, udara , bangunan dan bahan buangan.

Pengenalan

Diploma Kesihatan Alam Sekitar adalah program dua (2) sehingga tiga (3) tahun yang bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan pendidikan asas dalam kajian Kesihatan Alam Sekitar , amalan dan seni pengurusan dalam semua bentuk. Dalam usaha untuk mencapai matlamat ini, sukatan pelajaran yang telah direka untuk menyediakan mulanya dengan asas yang kukuh dalam sains asas yang berkaitan dengan pemahaman tentang Kesihatan Alam Sekitar. Program ini adalah satu cabang program Sains Kesihatan yang menekankan kepada konsep tempahan alam sekitar dan pemulihan yang berkaitan dengan kesihatan manusia. Program ini juga merangkumi semua aspek kesihatan seperti kualiti dan keselamatan makanan , kualiti air, kualiti udara , kawalan vektor, berjangkit dan kawalan penyakit tidak berjangkit , kesihatan dan keselamatan , dan kesihatan global.

Dengan kurikulum yang berstruktur dan bimbingan daripada pensyarah dan tutor yang berkelayakan dan berpengalaman, graduan akan dapat menunjukkan keupayaan untuk mengenal pasti isu-isu kesihatan alam sekitar, menjalankan penilaian profesional dan penilaian dan mencadangkan kawalan yang berkesan dan cekap dan langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi isu-isu tersebut. Graduan Kesihatan Alam Sekitar akan dapat menyusun usaha masyarakat untuk melindungi , menggalakkan, dan mengembalikan kesihatan rakyat. Ia adalah gabungan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan kepercayaan yang ditujukan kepada penyelenggaraan dan peningkatan kesihatan semua rakyat melalui tindakan kolektif atau sosial.

Melalui program ini, pelajar akan didedahkan dengan pelbagai undang-undang kesihatan awam dan prosedur penguatkuasaan untuk membuat mereka pegawai penguatkuasaan yang berkesan dalam sektor awam seperti di Kementerian Kesihatan penetapan atau menetapkan Pihak Berkuasa Tempatan.

Syarat Kelayakan

Syarat umum bagi kebanyakan institusi pengajian ialah lulus SPM atau setaraf dengan sekurang-kurangnya tiga (3) kredit termasuk satu mata pelajaran sains. Bagi pelajar aliran sains pemohon mestilah lulus SPM atau O -Level atau yang setaraf dengan mendapat kepujian dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran dan lulus sekurang-kurangnya dua (2) mata pelajaran Sains ataupun lulus UEC dengan sekurang-kurangnya Gred B dalam tiga (3) mata pelajaran dan lulus sekurang-kurangnya dua (2) mata pelajaran Sains. Bagi pemohon yang bukan aliran sains, mereka haruslah lulus SPM atau O -Level atau yang setaraf dengan mendapat kepujian dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran dan kredit minimum sekurang-kurangnya satu (1) mata pelajaran Sains ataupun lulus UEC dengan sekurang-kurangnya Gred B dalam tiga (3) mata pelajaran dan lulus sekurang-kurangnya satu (1) mata pelajaran Sains.

Prospek Kerjaya

Sebagai graduan program diploma ini , graduan layak untuk menjadi Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran dan menggunakan kepakaran untuk membangunkan , menyelaras , memantau, menilai, melaksana dan menguatkuasakan dasar atau undang-undang kesihatan awam. Prospek kerjaya termasuk menjadi Pembantu Pegawai Alam Sekitar Kesihatan di Kementerian Kesihatan atau Pihak Berkuasa Tempatan, Pegawai Keselamatan dan Kebersihan, Kawalan Kesihatan atau Pegawai Penyelidik Alam Sekitar. Pemegang diploma program ini juga layak untuk bekerja untuk sektor lain dalam kesihatan alam sekitar. Mereka boleh mencari peluang-peluang kerjaya dalam kemudahan penyelidikan , institusi pendidikan dan sektor pengurusan penjagaan kesihatan.

Kesimpulan

Program Diploma Kesihatan Alam Sekitar ini mempunyai banyak cabang dan menjanjikan masa depan yang cerah kepada para graduannya. Seiring dengan kesedaran tentang kepentingan penjagaan kesihatan alam sekitar dewasa ini dengan kerakusan arus pemodenan, permintaan tenaga mahir dan berpengetahuan dalam bidang ini semakin meningkat. Kerjaya dalam profesion ini juga boleh dikembangkan ke tahap antarabangsa kerana kesedaran dan gerakan tentang kepentingan penjagaan kesihatan alam sekitar adalah berskala global.

Bincang dengan pakar perunding kursus kami.

Dapatkan maklumat terkini dan lengkap dari segi syarat kemasukan, bantuan kewangan, yuran pendaftaran dan pengiktirafan IPTA/ IPTS sebelum membuat keputusan.

Panggilan atau WhatsApp = 0176800069 ( Miss Azni )